Reactie Windcoalitie op concept spelregels en -peiling nieuwe windmolens

Donderdag 27 juni 2024 behandelt de gemeenteraad van Haarlemmermeer de concept spelregels en de concept peiling (enquête onder bewoners voor het meten van draagvlak) voor nieuwe windmolens in Haarlemmermeer-Zuid. Wij hebben de gemeente een brief gestuurd met suggesties om de concept spelregels en de vragen van de concept peiling te verbeteren. Wij vinden het belangrijk […]