Reactie concept spelregels en concept peiling - thumbnail

Reactie Windcoalitie op concept spelregels en -peiling nieuwe windmolens

Donderdag 27 juni 2024 behandelt de gemeenteraad van Haarlemmermeer de concept spelregels en de concept peiling (enquête onder bewoners voor het meten van draagvlak) voor nieuwe windmolens in Haarlemmermeer-Zuid. Wij hebben de gemeente een brief gestuurd met suggesties om de concept spelregels en de vragen van de concept peiling te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat inwoners een zorgvuldig afgewogen mening kunnen vormen op basis van feiten. Daarvoor geeft de peiling naar onze mening onvoldoende achtergrondinformatie.

Goede informatievoorziening voor een haalbaar en betaalbaar windpark

Omeen zorgvuldige afgewogen mening te kunnen vormen over windenergie, heb je goede informatie nodig. De peiling geeft die informatie naar onze mening nu niet. De uitleg bij de vragen ontbreekt grotendeels en is soms zelfs onjuist. Terwijl windenergie zo’n ingewikkeld onderwerp is. Wij doen de gemeente voorstellen voor hoe ze de informatie in de peiling kunnen verbeteren.

De spelregels zouden ervoor moeten zorgen dat een windpark haalbaar en betaalbaar is. Zodat een windpark zoveel mogelijk voordeel biedt voor inwoners en bedrijven en het rendement in de polder blijft. Sommige spelregels gaan verder dan wat wettelijk gezien nodig is. Er worden bijvoorbeeld veel meer onderzoeken gevraagd. Dat kost veel geld, waardoor de stroom die het windpark opwekt duurder wordt en het rendement van het windpark daalt. Terwijl dat rendement juist naar inwoners en bedrijven in Haarlemmermeer moet gaan. Bovendien kunnen die onderzoeken ook nergens aan worden getoetst, want daarvoor ontbreken normen. Wij vinden dat sommige spelregels de bewoners schijnzekerheid bieden, dat lijkt ons niet wenselijk.

Onze brief aan de gemeenteraadsleden kun je hier lezen. Projectleider Nick van der Voort zal ook inspreken bij de vergadering. Hij beantwoordt ook graag eventuele vragen die raadsleden hebben. Iedereen kan de raadsvergadering bijwonen, op locatie en op afstand. Kijk en luister je mee?

Deel dit bericht!

Meedoen?

Als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners van Haarlemmermeer kijken waar de windmolens kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met de stroom en de opbrengst.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Lid worden

Als bewoner kun je mede-aandeelhouder worden door lid te worden van Meerwind.