Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid

DE WATERWOLF

De bijnaam die onze polder in de 16e eeuw kreeg. Als min of meer formele naam was toen ‘Het Grote Haarlemmermeer’ al in zwang, maar de term Waterwolf dekte de lading beter. Door de vrije ligging kon het er flink tekeer gaan en er werden met steeds grotere regelmaat stukken land weggeslagen.

Het Haarlemmermeer werd als ‘woest’ bestempeld. De drooglegging in 1852 temde deze wolf, waarna de omwenteling naar een gecultiveerd landbouwgebied werd ingezet, inclusief de bijbehorende groei van de woonkernen.  Op het land dat we hebben herwonnen op de Waterwolf willen wij diezelfde ‘woeste winden’ oogsten als schone energie.

waterwolf bedwongen
De Hollandse leeuw bedwingt de Waterwolf. Afbeelding op een kaart met ontwerp voor droogmaking van het Haarlemmermeer. Jacob Bartelszoon Veris, ca. 1640

©2024 Windpark Waterwolf