Over Windpark Waterwolf

De Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid wil windenergie ontwikkelen in Haarlemmermeer. We zijn een samenwerking van agrariërs en burgers uit Haarlemmermeer met hetzelfde doel: Windpark Waterwolf bouwen van, voor en door inwoners en ondernemers uit Haarlemmermeer. Zodat de opbrengsten binnen de polder blijven en we de sociale en economische positie van de regio versterken. We geloven in schone energie voor en door iedereen in Haarlemmermeer.

Kansen voor bewoners en bedrijven Haarlemmermeer

Om te kunnen wonen, werken, recreëren en ons te verplaatsen hebben we energie nodig. Maar fossiele brandstoffen raken op en bovendien komt bij het verbruik CO2 vrij, wat ervoor zorgt dat ons klimaat verandert. Wind en zon zijn oneindig, gratis en van iedereen. En bij het opwekken van energie met wind en zon komt geen CO2 en fijnstof vrij.

Een windpark kun je op twee manieren realiseren, namelijk door de ontwikkeling over te laten aan een commerciële ontwikkelaar. De opbrengsten gaan dan naar de aandeelhouders. Of je doet het zelf, als inwoners en ondernemers. Dat biedt de volgende kansen:

Eerlijk

Een windpark van Haarlemmermeerders, omdat het eigenaarschap vrijwel geheel bij de lokale initiatiefnemers blijft en iedere Haarlemmermeerder lid kan worden van de coöperatie, daardoor mede-eigenaar is en als lid van de coöperatie invloed kan uitoefenen. Wel zo eerlijk!

Sociaal

Een windpark voor Haarlemmermeerders, omdat de windenergie in de Haarlemmermeer geproduceerd wordt en de opbrengsten in de Haarlemmermeer blijven. De samenwerking binnen de Windcoalitie is gebaseerd op 90% lokaal eigendom. We onderzoeken de mogelijkheden voor lokale afname van de lokaal opgewekte energie (local4local). Zodat de elektriciteit betaalbaar blijft voor iedereen.

Samen

Een windpark door Haarlemmermeerders, omdat de Windcoalitie het windpark wil ontwikkelen samen met de bewoners, bedrijven en belanghebbenden die in of direct nabij het windzoekgebied wonen. Zodat we zelf kunnen bepalen hoe het windpark eruit komt te zien en wat er met de opbrengsten gebeurt. Rendement voor wie wil en kan investeren. En geld voor een omgevingsfonds waarmee lokale projecten kunnen worden betaald.

Kernwaarden

We zijn een burgerinitiatief dat streeft naar lokale ontwikkeling en beheer van windenergie, waardoor de economische voordelen binnen onze gemeenschap blijven.

Wij geloven in de eerlijke verdeling van onze natuurlijke hulpbronnen. Alle inwoners van Haarlemmermeer krijgen de kans om deel te nemen aan en te profiteren van ons project.

Bijdragen aan de energietransitie door als inwoners en ondernemers samen een windpark te realiseren, dat is wat ons drijft. Voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening in onze gemeente.

Windpark Waterwolf bevordert sociale samenhang door samenwerking tussen bewoners, boeren en lokale ondernemers. 

Door de krachten te bundelen en de gemeenschap actief te betrekken, zorgen we ervoor dat ons project ten goede komt aan iedereen.

Locatie

De gemeente heeft eind 2020 samen met veel partijen, waaronder dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers, gekeken naar mogelijke plekken voor windturbines in Haarlemmermeer. Hoe blijven gevolgen voor de polder beperkt? Waar liggen kansen voor de mensen die wonen in de omgeving? Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad het zoekgebied voor wind in het zuiden van Haarlemmermeer vastgesteld. Dit betekent dat er in dit gebied verder onderzocht mag worden of, en waar er meer windturbines mogen bijkomen.

Het aangewezen zoekgebied. De paarse rand op deze kaart geeft het zoekgebied aan.

Mogelijke locaties binnen zoekgebied

In 2022 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd: een natuuronderzoek en een ruimtelijk onderzoek. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in het eerder vastgestelde zoekgebied voor windturbines (in het zuiden van de Haarlemmermeer). Hierbij is onder andere gekeken naar provinciaal beleid, veiligheids- en geluidscontouren rondom gebouwen en hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart. Op basis hiervan zijn vier mogelijke locaties voor windturbines binnen het zoekgebied duidelijk geworden: A4, Landmark, Midden en Infra. Op onderstaande afbeeldingen zie je deze mogelijke locaties.

Mogelijke locatie: A4
Mogelijke locatie: Landmark
Mogelijke locatie: Midden
Mogelijke locatie: Infra

De Waterwolf

De bijnaam die onze polder in de 16e eeuw kreeg.  Door de vrije ligging kon het flink tekeer gaan in het meer en er werden met steeds grotere regelmaat stukken land weggeslagen. Het Haarlemmermeer werd als ‘woest’ bestempeld. De drooglegging in 1852 temde deze wolf, waarna de verandering naar een landbouwgebied werd ingezet. Op het land dat we hebben herwonnen op de Waterwolf willen wij diezelfde ‘woeste winden’ oogsten als schone energie.

waterwolf bedwongen

Meer over Windpark Waterwolf

Samenwerking

Lees meer over de samenwerking met de agrariërs, energiecoörperaties en inwoners uit Haarlemmermeer.

Energievoorziening

Lees meer over lokaal windenergie opwekken en hoe we Haarlemmermeer energieonafhankelijk willen maken. 

Meedoen?

Als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners van Haarlemmermeer kijken waar de windmolens kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met de stroom en de opbrengst.