Samenwerking

Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is een samenwerkingsverband tussen lokale agrariërs, bewoners en bedrijven. Ons hoofddoel? Het realiseren van Windpark Waterwolf in lokaal eigendom. We willen een cruciale bijdrage leveren aan de energietransitie en versterken het sociaal en economisch welzijn van onze regio. Wij willen schone, lokale energie opwekken voor en door de bewoners en bedrijven van Haarlemmermeer.

Initiatiefnemers

De Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is een samenwerking van agrariërs en burgers uit Haarlemmermeer met hetzelfde doel: Windpark Waterwolf bouwen in lokaal eigendom, daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en het rendement binnen de polder houden ter versterking van de sociale en economische positie van de regio. We geloven in schone energie voor en door iedereen in Haarlemmermeer.

De windcoalitie is gestart in 2021 en is een gezamenlijk initiatief van:

Meerwind

De coöperatieve windenergie vereniging Meerwind, opgericht in 1989, is een burgercoöperatie in Haarlemmermeer met bijna 1.000 leden. Het streven van Meerwind is om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Voor iedereen die daar nu gebruik van maakt, maar zeker ook voor de generaties na ons. Meerwind heeft twee windmolens in Haarlemmermeer in eigendom en beheer. Leden zijn mede-eigenaar van de windmolens. Als er nieuwe windmolens komen kunnen de leden ook investeren. Meerwind wordt volledig gerund door vrijwilligers. 

Voor meer details, bezoek hun website: Meerwind.

Vereniging Windpark Agri Haarlemmermeer

Agrariërs, grondeigenaren en pachters die hun bedrijf uitvoeren in het zoekgebied. Het zoekgebied is ongeveer 1.150 hectare groot en het grootste gedeelte daarvan is agrarische grond. Om windenergie op hun gronden mogelijk te maken en de ontwikkeling in lokale handen te houden, hebben de agrariërs een vereniging opgericht: ‘Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer’. De agrariërs krijgen inkomsten uit de grondvergoeding en rendement op de investering. Voor de agrariërs zijn de windmolens een ‘vierde gewas’: een stabiele extra inkomstenstroom. Dit helpt deze ondernemers om ook in de toekomst hun (familie)bedrijven voort te zetten en door te geven aan de volgende generatie. Zo kunnen we het agrarische en groene karakter van de omgeving in stand te houden.

Windunie

Windunie is gespecialiseerd in het coöperatief ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom. Wij doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters, energie-communities en omwonenden van projecten. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord.

Voor meer informatie, bezoek hun website: Windunie.

Inwoners van Haarlemmermeer

Windpark Waterwolf nodigt inwoners van Haarlemmermeer uit om actief bij te dragen aan duurzame energie in hun regio. Door deel te nemen, versterk je de lokale economie en bevorder je gemeenschapszin. Meedoen geeft ook invloed op toekomstige duurzame projecten, samen bouwen we aan een groener Haarlemmermeer. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van peilingen en participatiemogelijkheden.

Beloftes

Windpark Waterwolf is een ambitieus initiatief van de Windcoalitie Haarlemmermeer Zuid. We willen een schone energievoorziening realiseren voor de lokale gemeenschap. Het project verkeert nog in de planningsfase. We streven we naar de volgende doelstellingen:

Eerlijk

Een windpark van Haarlemmermeerders, omdat het eigenaarschap vrijwel geheel bij de lokale initiatiefnemers blijft en iedere Haarlemmermeerder lid kan worden van de coöperatie, daardoor mede-eigenaar is en als lid van de coöperatie invloed kan uitoefenen. Wel zo eerlijk!

Sociaal

Een windpark voor Haarlemmermeerders, omdat de windenergie in de Haarlemmermeer geproduceerd wordt en de opbrengsten in de Haarlemmermeer blijven. De samenwerking binnen de Windcoalitie is gebaseerd op 90% lokaal eigendom. We onderzoeken de mogelijkheden voor lokale afname van de lokaal opgewekte energie (local4local). Zodat de elektriciteit betaalbaar blijft voor iedereen.

Samen

Een windpark door Haarlemmermeerders, omdat de Windcoalitie het windpark wil ontwikkelen samen met de bewoners, bedrijven en belanghebbenden die in of direct nabij het windzoekgebied wonen. Zodat we zelf kunnen bepalen hoe het windpark eruit komt te zien en wat er met de opbrengsten gebeurt. Rendement voor wie wil en kan investeren. En geld voor een omgevingsfonds waarmee lokale projecten kunnen worden betaald.

Meer over Windpark Waterwolf

Energievoorziening

Lees meer over lokaal windenergie opwekken en hoe we Haarlemmermeer energieonafhankelijk willen maken. 

Windpark Waterwolf

Lees meer over het initiatief van Windpark Waterwolf, de locatie en de meerwaarde van het windpark in Haarlemmermeer.

Meedoen?

Als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners van Haarlemmermeer kijken waar de windmolens kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met de stroom en de opbrengst.