Worden windmolens gesubsidieerd?

V: Worden windmolens gesubsidieerd? A: De windmolens zelf en de hele aanleg van het windpark worden niet gesubsidieerd. Er wordt wel een SDE++-subsidie verstrekt op de opgewekte energie, afhankelijk van de marktprijs. De overheid stelt een basisprijs vast. Zakt de marktprijs onder de basisprijs? Dan vult de overheid de marktprijs aan tot de basisprijs. Deze […]