Categorie: 2. Meedoen?

V: Hebben we als omwonenden ook zeggenschap?

A: Ja. De gemeente heeft het zoekgebied bepaald, als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners kijken waar windmolens in dat zoekgebied daadwerkelijk kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met die stroom en de opbrengst. Dit proces hebben we globaal beschreven in een participatieplan. Dit komt op een later moment beschikbaar op deze website.
Onder knop nieuwsbrief kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief waarvan de eerste naar verwachting voorjaar 2023 zal verschijnen.