Categorie: 5. Hinder?

V:  Komen er ook rode lampen op de windmolens?

A: De rode lampen op een windmolen moeten wettelijk aanwezig zijn (in nachturen) bij windmolens hoger dan 150m (tiphoogte).
Wij weten nog niet welk type molen en welke hoogte er in Windpark Waterwolf toegepast zal gaan worden, maar indien dit hoger dan 150m wordt, dan zijn de rode lampjes verplicht.
We zullen ons inspannen om lichten te minimaliseren, maar omdat we in Schiphol-gebied zitten, zullen we met de luchtvaartautoriteit moeten overleggen wat wel en niet kan. Dit onderwerp heeft zeker onze aandacht.