Categorie: 5. Hinder?
V: Maken de windmolens geluid?
 

A:

Als windmolens draaien maken ze geluid. Als je dat bij de bron meet, schommelt dit afhankelijk van het type windmolen, tussen de 103 en 105dB. Op een afstand van 250 meter is dat 45dB en op een afstand van 500 meter 39dB. Geluid speelt een belangrijke rol bij de planning en realisatie van windmolens. De overheid wil via normen hinder beperken.

Het Rijk is bezig met nieuwe normen. De concept normen zijn 45 dB Lden (een gewogen gemiddelde over de hele dag, waarbij de nacht zwaarder weegt) en 39 dB Lnight (gemiddelde gedurende de nacht). Bij lokaal maatwerk kunnen die naar 47 dB en 41 dB. Deze conceptnormen moeten nog onder andere goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van de nieuwe normen is voorzien op 1 juli 2025. Wij voorzien dat onze vergunningaanvraag daarna plaatsvindt. Op ons windpark zullen de nieuwe normen dus van toepassing zijn.