Categorie: 5. Hinder?
V: Maken de windmolens geluid?
 

A: Als windmolens draaien maken ze geluid. Als je dat bij de bron meet schommelt dit, afhankelijk van het type windmolen, tussen de 103 en 105dB. Op een afstand van 250 meter is dat 45dB en op een afstand van 500 meter 39dB. Geluid speelt een belangrijke rol bij de planning en realisatie van windmolens. De overheid heeft normen opgesteld om hinder te beperken.

In Nederland gold via het Activiteitenbesluit een norm van 47dB (gemiddelde over een hele dag) en 41dB (gemiddelde over een hele nacht) op de gevel. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast buiten op de gevel. De Raad van State heeft bepaald dat de onderbouwing onder deze normen niet voldoende was en het Activiteitenbesluit niet gebruikt mag worden voor de toetsing van geluidsproductie van windparken. Het Rijk is nu bezig om het Activiteitenbesluit aan te passen met een betere onderbouwing van de normen. Als dat gebeurd is, mogen de normen uit het (aangepaste) Activiteitenbesluit weer gebruikt worden.