Categorie: 7. Wie?

V: Waarom krijgen boeren betaald voor een windmolen op hun land?

A: Boeren worden betaald als ze hun grond ter beschikking stellen voor Windpark Waterwolf, los van of er uiteindelijk een windmolen op komt. De betaling is ter compensatie van de grond die een boer niet meer kan gebruiken, doordat er bijvoorbeeld een weg en fundering op geplaatst worden. Op die stukken grond kan een boer geen gewassen meer verbouwen. Echter, omdat we van tevoren niet weten waar de windmolen komt, krijgt elke boer een vergoeding. Dat is wel zo eerlijk.