Categorie: 3. Waar?

V: Waarom niet eerst windparken op zee en dan pas op land?

A: Voor de noodzakelijke snelle transitie naar fossielvrije energie moeten we eigenlijk alles tegelijk beetpakken. Voor de aarde kan het niet snel genoeg. Daarnaast zijn windmolens op land goedkoper en sneller te realiseren dan op zee.