Categorie: 4. Wanneer?
V:  Wanneer gaan de molens gebouwd worden?
 

A:  We zitten nu nog in de onderzoeksfase. We willen zo snel mogelijk met de bewoners van het gebied praten, maar zijn daarin afhankelijk van de planning van de gemeente. Het spreken met omwonenden, het doen van onderzoeken en het verder uitwerken van het plan duurt minstens een jaar. Daarna kunnen we een vergunningsaanvraag doen. De behandeling daarvan duurt een half jaar. Voorbereiding van de bouw en het organiseren van de financiering duurt samen ook ongeveer een jaar. De bouw van een windpark zou dus op zijn vroegst eind 2025 plaatsvinden.