Categorie: 4. Wanneer?
V:  Wanneer gaan de molens gebouwd worden?
 

A:  We zitten nu nog in de onderzoeksfase. De gemeente organiseert een zogeheten spelregelproces, wat het grootste gedeelte van 2024 zal beslaan. Daarna duurt het spreken met omwonenden, het doen van onderzoeken en het verder uitwerken van het plan minstens een jaar. Daarna kunnen we een vergunningaanvraag doen. De behandeling daarvan duurt een half jaar. Voorbereiding van de bouw en het organiseren van de financiering duurt samen ook ongeveer een jaar. De bouw van een windpark zou dus op zijn vroegst in 2027 plaatsvinden.