Categorie: 8. Na afloop

V: Wat gebeurt er met de windmolens zodra deze weer verwijderd worden?

A: We kijken als eerste of deze windmolens ergens anders nog gebruikt kunnen worden. Als dat niet kan, dan worden zij zo veel mogelijk gerecycled. Het grootste gedeelte van een windmolen bestaat uit metaal, dat kan goed hergebruikt worden. Windmolenbladen zijn een van de lastigste onderdelen van een windmolen om te recyclen. Daarom vindt er ook veel onderzoek plaats naar oplossingen hiervoor. Gelukkig zien we dat de grote fabrikanten steeds vaker windmolens op de markt brengen waarvan ook de wieken te recyclen zijn. Die ontwikkeling houden wij goed in de gaten, omdat ook wij het belangrijk vinden dat de windmolen zo goed mogelijk te recyclen is. Wij nemen dat dan ook zeker mee in onze keuze voor het fabrikaat en type windmolen.