Categorie: 7. Wie?

V: Wat is de rol en positie van Windunie binnen deze participatie?

A: Windunie is mede-initiatiefnemer en begeleidt het ontwikkeltraject.