Categorie: 7. Wie?

V:  Wat is de rol van de provincie Noord-Holland in dit windpark?
 

A: De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag. Dat betekent dat zij uiteindelijk de vergunning verleent.