Categorie: 2. Meedoen?

V: Wat is een omgevingsfonds?

A: Een omgevingsfonds is een financiële bijdrage vanuit het windpark voor de omgeving. In de regel wordt jaarlijks een deel van de winst gestort in een fonds dat wordt beheerd door bewoners van het gebied, of bijvoorbeeld de dorpsraden. Zo wordt de winst gedeeld met de omgeving en omwonenden. Hoe we dit gaan doen, wordt in overleg met omwonenden bepaald. Als richtlijn voor de hoogte van de financiële bijdrage houden we € 0,40-0,50 per MWh (1.000 kilowattuur) aan. Hiermee volgen we de landelijke richtlijn, vastgelegd in de NWEA-gedragscode 2020 Acceptatie en Participatie Wind op Land. Dat is ongeveer 5.000 euro per windmolen/jaar.