Categorie: 1. Waarom windmolens?

V: Wat is fossiele energie eigenlijk?

A: Fossiele energie noemen we de elektriciteit en warmte die we opwekken door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit zijn met name kolen, olie en gas. Al deze producten zijn ontstaan doordat plantaardig en dierlijk materiaal miljoenen jaren onder grote druk is samengeperst diep in de aardkorst.
Voor het grootste deel bestaat dit materiaal uit koolwaterstoffen (C en H). Bij verbranding hiervan ontstaat samen met de benodigde zuurstof de CO2, het gas dat in de atmosfeer van de aarde zorgt voor de schadelijke opwarming van het klimaat die we momenteel ervaren.