Categorie: 5. Hinder?

V: Worden er veel vogels gedood door windmolens?

A: Er worden helaas zeker vogels gedood door windmolens. Per windmolen per jaar worden 10 tot 90 vogels geraakt. In heel Nederland gaat het om circa 50.000 vogels per jaar. Ter vergelijking: het wegverkeer is jaarlijks verantwoordelijk voor 2 miljoen dode vogels en de huiskatten voor circa 18 miljoen vogels.
Hoewel de invloed van windmolens op vogels beperkt is, hebben we er zeker oog voor. We doen uitgebreid onderzoek naar de effecten op de vogels die in het gebied leven en naar mogelijke verstoring van voedsel-, rust- en broedgebieden.
In de Eemshaven loopt nu een onderzoek naar de effecten van een zwarte wiek op de zichtbaarheid voor vogels. Eerste resultaten laten zien dat een zwarte wiek kan leiden tot minder botsingen door betere zichtbaarheid. Dit onderzoek is nog niet afgerond en de zwarte wiek wordt daarom in Nederland nog niet toegepast. We houden de ontwikkelingen hierover natuurlijk goed in de gaten.