Over Windpark Waterwolf

Windpark Waterwolf is een initiatief dat gericht is op het ontwikkelen van windenergie in de Haarlemmermeer, Nederland. Het project betreft een samenwerking vanuit Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid. Een samenwerking van boeren en burgers uit Haarlemmermeer met hetzelfde doel: Windpark Waterwolf bouwen in lokaal eigendom, daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en het rendement binnen de polder houden ter versterking van de economische en sociale positie van de regio. We geloven in schone energie voor en door iedereen in Haarlemmermeer.

Meerwaarde voor gemeente Haarlemmermeer

Een lokaal initiatief in groene energievoorziening zorgt voor bijzondere voordelen:

Betaalbaar

Windpark Waterwolf maakt gebruik van de natuurlijke windbronnen in de Haarlemmermeer om betaalbare energie te leveren. Door de energieproductie in lokale handen te houden, vermijden we de hoge transportkosten die vaak geassocieerd worden met energievoorziening. Dit resulteert in lagere energiekosten voor de lokale bevolking en bedrijven, waardoor energie toegankelijker wordt voor iedereen.

Betrouwbaar

De geografische ligging van Haarlemmermeer is ideaal voor windenergie, waardoor Windpark Waterwolf een consistente en betrouwbare energiebron kan bieden. Moderne technologieën en een professioneel beheer zorgen ervoor dat de turbines optimaal functioneren, wat leidt tot een stabiele energievoorziening die de gemeenschap kan vertrouwen.

Onafhankelijk

Door de focus op windenergie reduceert Windpark Waterwolf de afhankelijkheid van externe energieleveranciers en fossiele brandstoffen. Dit versterkt de energieonafhankelijkheid van de Haarlemmermeer en draagt bij aan de regionale en nationale doelstellingen voor duurzaamheid. De lokale energieproductie zorgt ook voor een grotere weerbaarheid tegen externe schokken, zoals economische of politieke veranderingen die de energieprijzen kunnen beïnvloeden.

Windpark Waterwolf kan een essentiële stap vooruit zijn in het realiseren van een zelfvoorzienende en duurzame gemeenschap in Haarlemmermeer Zuid. Door te investeren in lokale energiebronnen bouwen we samen aan een veerkrachtige toekomst.

Kernwaarden

Lokaal

Windpark Waterwolf is diepgeworteld in de Haarlemmermeer. We zijn een burgerinitiatief dat streeft naar lokale ontwikkeling en beheer van windenergie, waardoor de economische voordelen binnen onze gemeenschap blijven.

Eerlijk

Wij geloven in de eerlijke verdeling van de vruchten van onze arbeid. Alle inwoners van Haarlemmermeer krijgen de kans om deel te nemen aan en te profiteren van ons project, hetgeen zorgt voor een rechtvaardige bijdrage aan en van iedereen.

Gedreven

Ons team is gepassioneerd over het maken van positieve veranderingen en het aandrijven van de energietransitie in de Haarlemmermeer. Wij zijn gedreven door het doel om een duurzame en zelfvoorzienende regio te creëren.

Sociaal

Windpark Waterwolf bevordert sociale samenhang door samenwerking te stimuleren tussen burgers, boeren en lokale ondernemers. We bouwen niet alleen aan een duurzame toekomst, maar ook aan sterke gemeenschapsbanden.

Samenwerken

Samenwerking staat centraal in elk facet van Windpark Waterwolf. Door de krachten te bundelen met organisaties zoals Meerwind en Windunie, en door de gemeenschap actief te betrekken, zorgen we ervoor dat ons project ten goede komt aan iedereen.

Locatie

De gemeente heeft eind 2020 samen met veel partijen, waaronder dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers, gekeken naar mogelijke plekken voor windturbines in Haarlemmermeer. Hoe blijven gevolgen voor de polder beperkt? Waar liggen kansen voor de mensen die wonen in de omgeving? Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad het zoekgebied voor wind in het zuiden van Haarlemmermeer vastgesteld. Dit betekent dat er in dit gebied verder onderzocht mag worden of, en waar er meer windturbines mogen bijkomen.

Het aangewezen zoekgebied. De paarse rand op deze kaart geeft het zoekgebied aan.

Mogelijke locaties binnen zoekgebied

In 2022 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd: een natuuronderzoek en een ruimtelijk onderzoek. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in het eerder vastgestelde zoekgebied voor windturbines (in het zuiden van de Haarlemmermeer). Hierbij is onder andere gekeken naar provinciaal beleid, veiligheids- en geluidscontouren rondom gebouwen en hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart. Op basis hiervan zijn vier mogelijke locaties voor windturbines binnen het zoekgebied duidelijk geworden: A4, Landmark, Midden en Infra. Op onderstaande afbeeldingen zie je deze mogelijke locaties.

Mogelijke locatie: A4
Mogelijke locatie: Landmark
Mogelijke locatie: Midden
Mogelijke locatie: Infra

Samenwerking

Leer meer over de samenwerking met de boer, energiecoörperaties en inwoners uit Haarlemmermeer.

Energievoorziening

Leer meer over lokaal windenergie opwekken en hoe we Haarlemmermeer energieonafhankelijk willen maken. 

Contact

Stuur een bericht of mail naar contact@windparkwaterwolf.nl

Volg ons

Lid worden

Nieuwsbrief

Volg ons