Hoe hoog worden de windmolens?

V: Hoe hoog worden de windmolens? A: Dat weten wij nog niet. Er zijn uiteraard restricties in relatie tot de afstand tot Schiphol, zoals deze ook toegepast zijn op het kleinere windpark dat zich momenteel al bevindt langs de A4 bij Nieuw-Vennep.

Van welk type worden de windmolens?

V: Van welk type worden de windmolens? A: Dat weten wij nog niet. In de fase waarin het initiatief zich momenteel bevindt, zijn alle opties uiteraard nog open. Het worden wel allemaal windmolens van dezelfde fabrikant. Dat geeft een uniform beeld.

Hoeveel energie kan Windpark Waterwolf gaan opwekken?

V: Hoeveel energie kan Windpark Waterwolf gaan opwekken? A: Wij denken op dit moment dat het zoekgebied voor maximaal 12 windmolens ruimte biedt. Het type molen, de hoogte en daarmee het vermogen is op dit moment (maart 2023) nog niet bekend. Uitgaande van een vermogen van 3,5MW per molen kan dat dus 42 MW worden, […]

Het elektriciteitsnet is toch al overbelast?

V: Het elektriciteitsnet is toch al overbelast?   A: Op dit moment (voorjaar 2023) kunnen we stellen dat het erg druk aan het worden is op het elektriciteitsnet in Nederland. Netbeheerders staan voor grote uitdagingen om alle vraag en aanbod van elektriciteit in goede banen te leiden.Veel netwerken blijken regelmatig op de top van hun […]

Hoeveel elektriciteit wekt een windmolen op?

V: Hoeveel elektriciteit wekt een windmolen op? A: Dat is afhankelijk van de omvang van de molen. Hoe groter de molen, hoe meer deze opwekt.Een vermogen van 3,5 MW is tegenwoordig zeer realistisch, wat resulteert in een stroomopbrengst van circa 11 miljoen kWh/jaar per molen.

Wat als het niet waait?

V: wat als het niet waait? A: Dan wekken wij niets op! Net als zonnepanelen in de nacht en een kolencentrale in onderhoud. Het stroomnetwerk wordt gevoed door verschillende bronnen die elkaar aanvullen en een totaal opleveren die ons altijd van elektriciteit kan blijven voorzien. We noemen dat de ‘energiemix’.Op dit moment wordt het stroomnetwerk […]

Kan ik elektriciteit van de windmolens gaan afnemen?

V: Kan ik elektriciteit van de windmolens gaan afnemen? A: We verkennen de mogelijkheden om via een lokale partij als Tegenstroom lokaal energie te leveren. In de loop van het project zal dit verder uitgewerkt worden. Als het lukt, kunnen klanten van Tegenstroom de stroom van het Windpark gebruiken. Daar moet bij worden gezegd: er […]

Hoeveel windmolens gaan er geplaatst worden?

V: Hoeveel windmolens gaan er geplaatst worden? A: Op dit moment is dat nog niet bekend. Dit heeft alles te maken met het feit dat we nog in een onderzoekfase zitten. Wij denken op dit moment dat in het gebied plaats is voor maximaal 12 windmolens.

Wat is fossiele energie eigenlijk?

V: Wat is fossiele energie eigenlijk? A: Fossiele energie noemen we de elektriciteit en warmte die we opwekken door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit zijn met name kolen, olie en gas. Al deze producten zijn ontstaan doordat plantaardig en dierlijk materiaal miljoenen jaren onder grote druk is samengeperst diep in de aardkorst. Voor het […]

Voor hoeveel huishoudens wekt een windmolen elektriciteit op?

V: Voor hoeveel huishoudens wekt een windmolen elektriciteit op? A: Dit is een vraag die vaak wordt beantwoord uitgaande van een gemiddeld elektriciteitsverbruik van een huishouden van 3.000 kWh/jaar. Dan levert een 3,5 MW-molen genoeg voor circa 3.700 huishoudens.Echter gaan huishoudens natuurlijk steeds meer elektriciteit verbruiken, en minder gas en benzine.Er komen steeds meer warmtepompen, elektrische […]