Wanneer gaan de molens gebouwd worden?

V:  Wanneer gaan de molens gebouwd worden?  A:  We zitten nu nog in de onderzoeksfase. De gemeente organiseert een zogeheten spelregelproces, wat het grootste gedeelte van 2024 zal beslaan. Daarna duurt het spreken met omwonenden, het doen van onderzoeken en het verder uitwerken van het plan minstens een jaar. Daarna kunnen we een vergunningaanvraag doen. De […]

Hoe lang blijven de windmolens staan?

V: Hoe lang blijven de windmolens staan? A: De exploitatie van windmolens (het financiële plaatje), wordt in principe altijd gebaseerd op een instandhoudingsperiode van 20 of 25 jaar. Zo ook de windmolens van Windpark Waterwolf.