Wanneer gaan de molens gebouwd worden?

V:  Wanneer gaan de molens gebouwd worden?  A:  We zitten nu nog in de onderzoeksfase. We willen zo snel mogelijk met de bewoners van het gebied praten, maar zijn daarin afhankelijk van de planning van de gemeente. Het spreken met omwonenden, het doen van onderzoeken en het verder uitwerken van het plan duurt minstens een […]

Hoe lang blijven de windmolens staan?

V: Hoe lang blijven de windmolens staan? A: De exploitatie van windmolens (het financiële plaatje), wordt in principe altijd gebaseerd op een instandhoudingsperiode van 20 of 25 jaar. Zo ook de windmolens van Windpark Waterwolf.