Categorie: 5. Hinder?
V: Hoe gaan jullie om met weerstand?
 
A: Wij zijn een lokaal collectief en we houden ons op een positieve manier bezig met het opwekken van schone energie. We vinden het belangrijk dat dit snel en goed gebeurt, met zo weinig mogelijk overlast bij omwonenden. Door de omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken en mee te laten profiteren van de windenergie, beperken we de weerstand. We willen liever niet verzanden in een discussie van voor en tegen. Daarvoor is het onderliggende probleem, klimaatverandering en energieafhankelijkheid te groot en te belangrijk voor nu en de volgende generaties. Daarom gaan we graag en met omwonenden in gesprek. Iedereen die wil, kan meepraten en dus ook mee beslissen. En via Meerwind mede-eigenaar van de molens worden. En profiteren van de winsten die voor een deel terugvloeien naar de directe omgeving. Kijk hier voor meer informatie.

Nederland is dichtbevolkt en daarom zijn er altijd mensen die op een windmolen uitkijken. Maar ook op kolencentrales, fabrieken, hoogspanningslijnen etc. De vraag is: blijven we afhankelijk van vervuilende energie met soms ingewikkelde geopolitieke achtergronden, of kiezen we voor onafhankelijkheid en een schone toekomst voor onze kinderen?