MEEDENKEN

De gemeente heeft Haarlemmermeer Zuid aangewezen als zoekgebied. Er is nog geen besluit genomen of en waar windmolens geplaatst worden. Als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners kijken waar ze in dat zoekgebied daadwerkelijk kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met de stroom en de opbrengst.

Hoe we precies met omwonenden in gesprek gaan, wordt uitgewerkt in een zogenoemd ‘participatieplan’. Dit plan dient als leidraad voor de samenwerking met omwonenden en belangstellenden. Er komen verschillende momenten waarop omwonenden kunnen meedenken over verschillende thema’s, bijvoorbeeld: ruimtelijke inpassing, geluid & slagschaduw, natuur & landschap en financiële voordelen.

Dit alles zodat duidelijk wordt waar zorgen leven en wat van belang is voor omwonenden en burgers van de Haarlemmermeer. Wij willen graag een eerlijk en open gesprek over windenergie. Dit vanuit een positieve houding omdat wij ervan overtuigd zijn dat windenergie nodig is voor een geslaagde energietransitie. De afspraken die we maken worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst.

Op dit moment is het participatieplan in concept gereed. Als het klaar is, plaatsen we het op deze website en kan iedereen het inzien. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

FINANCIEEL MEEDOEN

Als Windpark Waterwolf is gerealiseerd, komen er twee dingen uit: groene stroom en geld. Zoals we het nu zien komen de opbrengsten op drie manieren ten goede aan mensen in het gebied:

   Er komt een omgevingsfonds: een deel van de opbrengst wordt gestort in een fonds dat kan worden beheerd door bewoners. Gratis geld dus. Meer weten? gaan naar vraag & antwoord’ en kijk onder het kopje ‘meedoen en participeren’ 

   Er is een financiële vergoeding voor mensen die grond ter beschikking stellen.

   De aandeelhouders ontvangen opbrengst uit het park. Als bewoner kun je mede-aandeelhouder worden door lid te worden van Meerwind.

Klik deze link en meld je direct aan om lid te worden van Meerwind.

Meerwind is ook aandeelhouder. Leden van Meerwind beslissen over de bestemming van de winst. De coöperatie kan hiermee bijvoorbeeld nieuwe duurzame projecten steunen.

©2024 Windpark Waterwolf