Categorie: 5. Hinder?

V: Windmolens passen niet in het landschap. 

A: We zijn ons bewust van het feit dat we door het plaatsen van de windmolens impact hebben op het landschap. Onderdeel van het proces wat we samen met de omwonenden doorlopen is hoe we ze op de beste wijze kunnen inpassen in dit landschap.

Bekend is dat iets sneller als lelijk bestempeld wordt wanneer je enkel overlast denkt te ervaren en sneller als mooi wanneer je er ook vruchten van kan plukken. Van deze molens gaat de omgeving ook zeker vruchten plukken

Daarnaast kunnen de boeren hun bedrijf versterken; de windmolens zijn een ‘vierde gewas’, een stabiele extra inkomstenstroom. Dit helpt deze ondernemers om ook in de toekomst hun (familie)bedrijven voort te zetten en door te geven aan de volgende generatie. Zo kunnen we het agrarische en groene karakter van de omgeving in stand te houden.