Share This Post

De Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid trappelt van ongeduld. Ze staan in de startblokken om met omwonenden te gaan overleggen over hun windmolenplan, maar het wachten is op de gemeente.

Bron: Haarlems Dagblad

nieuws

Spelregels voor windturbines

De gemeente Haarlemmermeer gaat samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties spelregels opstellen voor windenergie in Haarlemmermeer. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een raadsvoorstel gemaakt. Wij

Waterwolf logo
nieuws

13 juli: Raadssessie participatie wind op land

Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een windpark. Op uitnodiging van de gemeente nam zij vol vertrouwen deel aan een marktconsultatie.