Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid ondertekend samenwerkingsovereenkomst

Partners Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid tekenen samenwerkingsovereenkomst

Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind, Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer (17 agrariërs in Haarlemmermeer-Zuid) en landelijke coöperatie Windunie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend en zijn nu officieel de ‘Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid’. Hiermee formaliseren zij de al bestaande samenwerking met afspraken over gezamenlijke investeringen en een gedeeld toekomstperspectief.

Wat is de Windcoalitie?

De Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is een samenwerking van boeren en burgers uit Haarlemmermeer en Windunie met hetzelfde doel: windmolens bouwen in lokaal eigendom en zo veel mogelijk de opbrengsten voor de omgeving behouden. Samen willen zij een bijdrage leveren aan de energietransitie en tegelijkertijd de economische en sociale positie van de omgeving versterken.

Wat wil de Windcoalitie?

De Windcoalitie onderzoekt de kansen voor windmolens in het zoekgebied Sporendriehoek in Haarlemmermeer-Zuid. Het Klimaatakkoord gaat uit van 50% lokaal eigenaarschap bij opwekking van duurzame energie. Deze coalitie mikt op maar liefst 90% lokaal eigendom. Dat betekent dat de inwoners van Haarlemmermeer veel meer aanspraak kunnen maken op de voordelen van een windpark.

We gaan voor collectieve winst en individuele winst: collectief door het instellen van een omgevingsfonds waar jaarlijks een bedrag in wordt gestort. Hiermee kunnen projecten worden uitgevoerd die de economische en sociale positie van de regio Haarlemmermeer versterken. In een participatietraject wordt dit verder uitgewerkt. Individuele winst is er voor iedereen die wil investeren. Wie investeert wordt mede-eigenaar van het windpark en profiteert van rendement op de investering.

De Windcoalitie is er klaar voor om met de dorpsraden en omwonenden in gesprek te gaan en wil daar graag zo snel mogelijk mee aan de slag. Tegelijkertijd is de gemeente bezig met het vormen van beleid en een procesvoorstel voor de verdere onderzoekende stappen in het gebied. De gemeente en de Windcoalitie zijn met elkaar in gesprek over hoe de processen het beste op elkaar afgestemd kunnen worden.

De coalitiepartners aan het woord

Uit een enquête van de gemeente Haarlemmermeer bleek dat driekwart van de inwoners voor lokale opwek van schone energie is. “Wij willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame, onafhankelijke en betaalbare energievoorziening. We hebben allemaal te maken met ontplofte energieprijzen en we willen graag droge voeten houden in onze polder die ver onder zeeniveau ligt. We willen onze eigen windmolens, zodat we het rendement en de stroom in onze regio houden. Samen de baas van onze eigen energievoorziening!”, aldus Lex Mooiweer, voorzitter van Meerwind.

Jasper Roubos, voorzitter van Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer, de vereniging van de boeren in het gebied: “Wij hebben onze Vereniging vorig jaar opgericht en hebben nu 17 investerende leden die in principe bereid zijn hun grond ter beschikking te stellen. Dat betekent dat wij al ruim de helft van het zoekgebied achter ons hebben. Door als boeren samen te werken, zorgen we dat we als serieuze partij meedoen in dit lokale initiatief. We hebben die stroom nodig, we kunnen niet meer anders voor het klimaat én voor onze onafhankelijkheid.”

Steef van Baalen van Windunie is blij met de samenwerkingsovereenkomst: “Dit laat zien wij alle drie vertrouwen hebben dat we een coalitie zijn van de juiste partijen: boeren, burgers en, als kleine aandeelhouder, Windunie. Dan heb je alle relevante partijen bij elkaar. Als één van die partijen mist, is het onmogelijk de haalbaarheid van een windpark te onderzoeken. Dat maakt de Windcoalitie dé natuurlijke initiatiefnemer.”

Wat vooraf ging

In juni 2021 besloot de gemeenteraad de Spoordriehoek als zoekgebied voor windenergie aan te wijzen in de RES 1.0. Dit betekent dat in dat gebied de mogelijkheden van windenergie verder onderzocht worden. Het college stelde hiervoor regels op. Eén van de voorwaarden is, dat inwoners kunnen meedoen en delen in de winst. De Windcoalitie wil samen met inwoners en omwonenden van het zoekgebied, maar ook met andere inwoners van Haarlemmermeer, onderzoeken hoe ze dat kunnen aanpakken. Lex Mooiweer: “Wij horen graag van bewoners hoe zij hier tegenaan kijken en welke ideeën zij daarvoor hebben. We willen het op zo’n manier doen dat zoveel mogelijk inwoners profiteren van de rendementen. Op die manier kan in de eigen energievoorziening worden voorzien én krijgt de regio een extra impuls met de opbrengsten ervan.”

Over de partners

Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind Haarlemmermeer bestaat ruim 30 jaar en telt ruim 1.000 leden. Meerwind exploiteert momenteel drie windmolens in de gemeente. De boeren, grondeigenaren en pachters in het gebied hebben zich verenigd onder de naam Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer. Windunie is een landelijke, coöperatieve ontwikkelaar en realiseert nieuwe wind- en zonneparken met grondeigenaren en energiecoöperaties. Hun doel is de energietransitie te versnellen door mee te investeren in nieuwe energiesystemen in lokaal eigendom.

Deel dit bericht!

Meedoen?

Als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners van Haarlemmermeer kijken waar de windmolens kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met de stroom en de opbrengst.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Lid worden

Als bewoner kun je mede-aandeelhouder worden door lid te worden van Meerwind.