Share This Post

Donderdag 13 juli is er een ‘kaderstellende sessie wind op land’. Van de website van de gemeente: ‘Wind en energieopwekking is een onderwerp dat altijd gevoelig ligt als het gaat om bijvoorbeeld turbines en de effecten in het landschap. Het onderwerp roept op allerlei manieren sterke meningen en emoties op. Om ervoor te zorgen dat de omgeving hierbij betrokken is, wordt er een plan opgesteld. De raad wordt over dit plan en de aanpak tijdig geïnformeerd’.

Het spreekt vanzelf dat het uitgangspunt van onze lokale coalitie is om de mensen te betrekken. We zouden van de raad graag zien dat ze haar regierol oppakt.

De sessie is van 19.30-21.00 uur live te volgen via deze link: https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2023/13-juli/16:30