Share This Post

Donderdag 13 juli is er een ‘kaderstellende sessie wind op land’. Van de website van de gemeente: ‘Wind en energieopwekking is een onderwerp dat altijd gevoelig ligt als het gaat om bijvoorbeeld turbines en de effecten in het landschap. Het onderwerp roept op allerlei manieren sterke meningen en emoties op. Om ervoor te zorgen dat de omgeving hierbij betrokken is, wordt er een plan opgesteld. De raad wordt over dit plan en de aanpak tijdig geïnformeerd’.

Het spreekt vanzelf dat het uitgangspunt van onze lokale coalitie is om de mensen te betrekken. We zouden van de raad graag zien dat ze haar regierol oppakt.

De sessie is van 19.30-21.00 uur live te volgen via deze link: https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2023/13-juli/16:30 

nieuws

Spelregels voor windturbines

De gemeente Haarlemmermeer gaat samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties spelregels opstellen voor windenergie in Haarlemmermeer. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een raadsvoorstel gemaakt. Wij

Waterwolf logo
nieuws

13 juli: Raadssessie participatie wind op land

Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een windpark. Op uitnodiging van de gemeente nam zij vol vertrouwen deel aan een marktconsultatie.