Share This Post

De gemeente Haarlemmermeer gaat samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties spelregels opstellen voor windenergie in Haarlemmermeer. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een raadsvoorstel gemaakt. Wij kijken uit naar de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering van 14 december 2023.

Intussen voeren wij gesprekken met dorpsraden om vragen en mogelijke zorgen op te halen die zij hebben en die mogelijk leven in het dorp over de eventuele ontwikkeling van windmolens in het zoekgebied dat de gemeenteraad in 2021 vaststelde.

Als u hier vragen over heeft, kunt u die vanzelfsprekend ook rechtstreeks aan ons stellen, via contact@windparkwaterwolf.nl.

In de bijlagen vindt u het artikel hierover in HCNieuws van 15 november 2023 en het bericht op de gemeentepagina in dezelfde krant.