VRAAG & ANTWOORD

1. Waarom windmolens?

V: Waarom hebben we windmolens nodig?
 
A: Dat we als wereld zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten, behoeft tegenwoordig gelukkig nauwelijks meer een betoog. Niet alleen de opwarming van de aarde gaat zeer snel, met alle grote gevolgen van dien. Haarlemmermeer ligt flink onder zeeniveau, we willen graag droge voeten houden. Daarnaast is het nu meer dan ooit belangrijk dat we in onze eigen energiebehoefte voorzien en minder afhankelijk worden van andere landen.

Windenergie op land is onmisbaar als we onder het streefgetal van 1,5 graden temperatuurstijging willen blijven.
Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Windmolens zijn daarnaast een simpele en bewezen techniek. Ze kunnen relatief snel geplaatst worden en (ook belangrijk) weer snel verwijderd (in vergelijking met bijvoorbeeld een kerncentrale).

V: Hoeveel elektriciteit wekt een windmolen op?

A: Dat is afhankelijk van de omvang van de molen. Hoe groter de molen, hoe meer deze opwekt.
Een vermogen van 3,5 MW is tegenwoordig zeer realistisch, wat resulteert in een stroomopbrengst van circa 11 miljoen kWh/jaar per molen.

V: Voor hoeveel huishoudens wekt een windmolen elektriciteit op?

A: Dit is een vraag die vaak wordt beantwoord uitgaande van een gemiddeld elektriciteitsverbruik van een huishouden van 3.000 kWh/jaar. Dan levert een 3,5 MW-molen genoeg voor circa 3.700 huishoudens.
Echter gaan huishoudens natuurlijk steeds meer elektriciteit verbruiken, en minder gas en benzine.
Er komen steeds meer warmtepompen, elektrische verwarming en moeten elektrische auto’s opgeladen worden.
10.000 kWh/jaar zal in zo’n geval geen vreemd verbruik worden, waarmee de 3,5 MW-molen dus 1.130 huishoudens van CO2-vrije energie kan gaan voorzien.


V: Hoe hoog worden de windmolens?

A: Dat weten wij nog niet. Er zijn uiteraard restricties in relatie tot de afstand tot Schiphol, zoals deze ook toegepast zijn op het kleinere windpark dat zich momenteel al bevindt langs de A4 bij Nieuw-Vennep.

V: Van welk type worden de windmolens?

A: Dat weten wij nog niet. In de fase waarin het initiatief zich momenteel bevindt, zijn alle opties uiteraard nog open. Het worden wel allemaal windmolens van dezelfde fabrikant. Dat geeft een uniform beeld.

V: Hoeveel windmolens gaan er geplaatst worden?

A: Op dit moment is dat nog niet bekend. Dit heeft alles te maken met het feit dat we nog in een onderzoekfase zitten. Wij denken op dit moment dat in het gebied plaats is voor maximaal 12 windmolens.

V: Hoeveel energie kan Windpark Waterwolf gaan opwekken?

A: Wij denken op dit moment dat het zoekgebied voor maximaal 12 windmolens ruimte biedt. Het type molen, de hoogte en daarmee het vermogen is op dit moment (maart 2023) nog niet bekend. Uitgaande van een vermogen van 3,5MW per molen kan dat dus 42 MW worden, wat resulteert in een verwachte opbrengst van 132 miljoen kWh (ongeveer 44.000 huishoudens).

V: Kan ik elektriciteit van de windmolens gaan afnemen?

A: We verkennen de mogelijkheden om via een lokale partij als Tegenstroom lokaal energie te leveren. In de loop van het project zal dit verder uitgewerkt worden. Als het lukt, kunnen klanten van Tegenstroom de stroom van het Windpark gebruiken. Daar moet bij worden gezegd: er lopen geen kabels van windmolens rechtstreeks naar huizen. De windmolens worden, net als iedere andere elektriciteitscentrale, aangesloten op het algemene elektriciteitsnet. Daar wordt steeds meer groene, lokaal opgewekte stroom ingevoerd. Dat grote net wordt dus langzaamaan steeds groener. 

V: Waarom niet enkel zonnepanelen?

A: Zon en wind vullen elkaar goed aan als energie-opwekkers, daarom zijn wij voorstanders van wind én zon! Als de zon schijnt is het vaak windstil en andersom. Windmolens leveren ook ‘s nachts en ‘s winters stroom.
Met enkel zonnepanelen (of enkel windmolens) wekken we gewoon niet genoeg op om de doelstellingen te halen.

V: wat als het niet waait?

A: Dan wekken wij niets op! Net als zonnepanelen in de nacht en een kolencentrale in onderhoud. Het stroomnetwerk wordt gevoed door verschillende bronnen die elkaar aanvullen en een totaal opleveren die ons altijd van elektriciteit kan blijven voorzien. We noemen dat de ‘energiemix’.
Op dit moment wordt het stroomnetwerk ook nog gevoed door kolen- en gascentrales, waar we zo snel mogelijk vanaf willen. Leveringszekerheid kan gewaarborgd blijven door de koppeling van alle elektriciteitsnetten (om het simpel te zeggen: het waait altijd wel ergens en ergens schijnt de zon), maar ook door de snelle ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden op het gebied van elektriciteitsopslag. Kortom: we zitten in een transitie.

V: Wat is fossiele energie eigenlijk?

A: Fossiele energie noemen we de elektriciteit en warmte die we opwekken door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit zijn met name kolen, olie en gas. Al deze producten zijn ontstaan doordat plantaardig en dierlijk materiaal miljoenen jaren onder grote druk is samengeperst diep in de aardkorst.
Voor het grootste deel bestaat dit materiaal uit koolwaterstoffen (C en H). Bij verbranding hiervan ontstaat samen met de benodigde zuurstof de CO2, het gas dat in de atmosfeer van de aarde zorgt voor de schadelijke opwarming van het klimaat die we momenteel ervaren.

V: Het elektriciteitsnet is toch al overbelast?
 

A: Op dit moment (voorjaar 2023) kunnen we stellen dat het erg druk aan het worden is op het elektriciteitsnet in Nederland. Netbeheerders staan voor grote uitdagingen om alle vraag en aanbod van elektriciteit in goede banen te leiden.
Veel netwerken blijken regelmatig op de top van hun capaciteit te zitten. Maar uiteraard wordt ook op dat vlak hard gewerkt aan capaciteitsuitbreiding door meer en dikkere elektriciteitskabels. Want de netbeheerders weten dat er veel meer stroom opgewekt en verbruikt zal gaan worden. We zitten in een energietransitie van fossiel naar CO2-vrij en dat maakt dat het soms weleens wringt op het elektriciteitsnet. Zowel de netbeheerders als de landelijke overheid zijn hier uiteraard heel druk mee bezig. We hebben veel contact met Liander, de netbeheerder van deze regio, over de mogelijkheden van aansluiting.

 

2. Meedoen?

Categorie: 2. Meedoen?

V: Hebben we als omwonenden ook zeggenschap?

A: Ja. De gemeente heeft het zoekgebied bepaald, als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners kijken waar windmolens in dat zoekgebied daadwerkelijk kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met die stroom en de opbrengst. Dit proces hebben we globaal beschreven in een participatieplan. Dit komt op een later moment beschikbaar op deze website.
Onder knop nieuwsbrief kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief waarvan de eerste naar verwachting voorjaar 2023 zal verschijnen.

Categorie: 2. Meedoen?

V: Heeft het voor mij ook financiële voordelen?

A:  Zoals we het nu zien komen de opbrengsten op drie manieren ten goede aan mensen in het gebied:

– Er komt een omgevingsfonds: een deel van de opbrengst wordt gestort in een fonds dat kan worden beheerd door bewoners. Gratis geld dus
– Er is een financiële vergoeding voor mensen die grond ter beschikking stellen
– De aandeelhouders ontvangen opbrengst uit het park. Als bewoner kan je mede aandeelhouder worden door lid te worden van Meerwind. Leden van Meerwind kunnen investeren en beslissen over de bestemming van de winst.

Categorie: 2. Meedoen?

V: Wat is een omgevingsfonds?

A: Een omgevingsfonds is een financiële bijdrage vanuit het windpark voor de omgeving. In de regel wordt jaarlijks een deel van de winst gestort in een fonds dat wordt beheerd door bewoners van het gebied, of bijvoorbeeld de dorpsraden. Zo wordt de winst gedeeld met de omgeving en omwonenden. Hoe we dit gaan doen, wordt in overleg met omwonenden bepaald. Als richtlijn voor de hoogte van de financiële bijdrage houden we € 0,40-0,50 per MWh (1.000 kilowattuur) aan. Hiermee volgen we de landelijke richtlijn, vastgelegd in de NWEA-gedragscode 2020 Acceptatie en Participatie Wind op Land. Dat is ongeveer 5.000 euro per windmolen/jaar.

Categorie: 2. Meedoen?

V: Hoe kan ik meedoen?

A: Er komen verschillende momenten waarop omwonenden kunnen meedenken. Meer hierover staat op de pagina meedenken op deze website. Je kunt je naam en mailadres achterlaten via het contactformulier, dan houden we je op de hoogte.

Daarnaast kun je lid worden van Windenergievereniging Meerwind. Meerwind is al meer dan 30 jaar dé windmolenvereniging in de Haarlemmermeer. Deze stevige partner in onze windcoalitie zal t.z.t. de mogelijkheid gaan bieden tot mee-investeren in Windpark Waterwolf.

3. Waar?

Categorie: 3. Waar?

V: Waar komen de windmolens precies?

A: Dat weten wij (nog) niet. We zitten nog in de onderzoekfase. Komende tijd gaan we ons, samen met omwonenden hierover over beraden. We kijken goed naar het gebied, hoe het eruit ziet, welke kwaliteiten het heeft en welke gevoelens het oproept. De opstelling van het windpark moet hier goed bij passen. We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken! Dat kan via onze contact-pagina.
Op dit moment is er enkel nog een zogenaamd ‘zoekgebied’ in het zuiden van de Haarlemmermeer.
Meer hierover valt te lezen onder locatie

Categorie: 3. Waar?

V: Wie heeft dit zoekgebied eigenlijk uitgekozen?

A: Dit zoekgebied en de randvoorwaarden hierbij, zijn bepaald door de gemeente Haarlemmermeer.

Categorie: 3. Waar?

V: Zo dicht bij Schiphol, is dat niet gevaarlijk?

A: Om de veiligheid te garanderen zijn er uiteraard randvoorwaarden voor het bouwen en plaatsen van objecten rond een luchthaven. Daar zullen wij ons vanzelfsprekend aan houden en instanties toetsen daarop.
Binnen het zoekgebied staan al zeven windmolens (langs de A4), die qua plaatsing en hoogte voldoen aan de regels rond het vliegverkeer van de luchthaven. De nabijheid van Schiphol stelt zeker een restrictie aan de hoogte van windmolens, maar maakt het niet onmogelijk.

Categorie: 3. Waar?

V: Waarom niet eerst windparken op zee en dan pas op land?

A: Voor de noodzakelijke snelle transitie naar fossielvrije energie moeten we eigenlijk alles tegelijk beetpakken. Voor de aarde kan het niet snel genoeg. Daarnaast zijn windmolens op land goedkoper en sneller te realiseren dan op zee.

Categorie: 3. Waar?

V: Daalt mijn woning in waarde?

A: Uit divers onderzoek blijkt dat woningen een paar procent minder waard kunnen worden; een effect dat in sommige gevallen slechts tijdelijk is. Na een tijdje stijgt de waarde weer. Op de website van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) staat een overzicht van de onderzoeken

Categorie: 3. Waar?

V: Het is toch veel te vol en druk in de Randstad om ook nog windmolens te plaatsen?

A: Dat is een gedachte die snel naar boven komt. De Randstad is inderdaad een druk en vol stuk Nederland.
Maar toch blijken er ook hier veel plekken beschikbaar en geschikt voor windmolens. Midden in die ‘drukke Randstad’ zijn er nog grote stukken dunbevolkt agrarisch gebied. Zo ook ons zoekgebied; dit bestaat voornamelijk uit de gronden van enkele tientallen agrariërs, met hun woningen en bedrijfsobjecten. De klimaatdoelen zijn zo groot, dat we óók de Randstad nodig hebben, we kunnen gewoon niet alle stroom die wij gebruiken alleen maar elders opwekken. Daarbij komt dat het voor het elektriciteitsnet efficiënt is om ook opwek dichtbij het verbruik te hebben.

4. Wanneer?

Categorie: 4. Wanneer?

V: Hoe lang blijven de windmolens staan?

A: De exploitatie van windmolens (het financiële plaatje), wordt in principe altijd gebaseerd op een instandhoudingsperiode van 20 of 25 jaar. Zo ook de windmolens van Windpark Waterwolf.

Categorie: 4. Wanneer?
V:  Wanneer gaan de molens gebouwd worden?
 

A:  We zitten nu nog in de onderzoeksfase. De gemeente organiseert een zogeheten spelregelproces, wat het grootste gedeelte van 2024 zal beslaan. Daarna duurt het spreken met omwonenden, het doen van onderzoeken en het verder uitwerken van het plan minstens een jaar. Daarna kunnen we een vergunningaanvraag doen. De behandeling daarvan duurt een half jaar. Voorbereiding van de bouw en het organiseren van de financiering duurt samen ook ongeveer een jaar. De bouw van een windpark zou dus op zijn vroegst in 2027 plaatsvinden.

5. Hinder?

Categorie: 5. Hinder?
V: Maken de windmolens geluid?
 

A:

Als windmolens draaien maken ze geluid. Als je dat bij de bron meet, schommelt dit afhankelijk van het type windmolen, tussen de 103 en 105dB. Op een afstand van 250 meter is dat 45dB en op een afstand van 500 meter 39dB. Geluid speelt een belangrijke rol bij de planning en realisatie van windmolens. De overheid wil via normen hinder beperken.

Het Rijk is bezig met nieuwe normen. De concept normen zijn 45 dB Lden (een gewogen gemiddelde over de hele dag, waarbij de nacht zwaarder weegt) en 39 dB Lnight (gemiddelde gedurende de nacht). Bij lokaal maatwerk kunnen die naar 47 dB en 41 dB. Deze conceptnormen moeten nog onder andere goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van de nieuwe normen is voorzien op 1 juli 2025. Wij voorzien dat onze vergunningaanvraag daarna plaatsvindt. Op ons windpark zullen de nieuwe normen dus van toepassing zijn.

Categorie: 5. Hinder?

V: Windmolens passen niet in het landschap. 

A: We zijn ons bewust van het feit dat we door het plaatsen van de windmolens impact hebben op het landschap. Onderdeel van het proces wat we samen met de omwonenden doorlopen is hoe we ze op de beste wijze kunnen inpassen in dit landschap.

Bekend is dat iets sneller als lelijk bestempeld wordt wanneer je enkel overlast denkt te ervaren en sneller als mooi wanneer je er ook vruchten van kan plukken. Van deze molens gaat de omgeving ook zeker vruchten plukken

Daarnaast kunnen de boeren hun bedrijf versterken; de windmolens zijn een ‘vierde gewas’, een stabiele extra inkomstenstroom. Dit helpt deze ondernemers om ook in de toekomst hun (familie)bedrijven voort te zetten en door te geven aan de volgende generatie. Zo kunnen we het agrarische en groene karakter van de omgeving in stand te houden.

Categorie: 5. Hinder?

V: Hoe zit dat met de slagschaduw?

A: Slagschaduw ontstaat als de zon schijnt op een windmolen, waardoor achter de molen schaduw valt. Als de wieken dan draaien, beweegt die schaduw ook. Die bewegende schaduw heet slagschaduw. Mensen kunnen daar last van hebben als die schaduw bijvoorbeeld over een raam van het huis gaat.
Slagschaduw ontstaat vooral in de lente en de herfst. De zon staat dan lager, terwijl de zon nog wel met enige regelmaat schijnt. In de winter staat de zon nog lager en is de schaduw langer, maar schijnt de zon minder vaak. In de zomer is er de meeste zon, maar de zon staat dan hoger aan de hemel waardoor de schaduw van de windmolen aanzienlijk korter is.
De windmolens worden uitgerust met een stilstandregeling. Zodra de schaduw over een woning heen draait vallen de wieken stil. Zo valt er niet te veel slagschaduw op een woning. In de praktijk is dat maximaal 6 uur per woning per jaar.

Het Rijk is bezig met nieuwe normen. De conceptnorm is maximaal 6 uur per jaar en maximaal 20 minuten per dag. Deze conceptnorm moet nog onder andere goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van de nieuwe norm is voorzien op 1 juli 2025. Wij voorzien dat onze vergunningaanvraag daarna plaatsvindt. Op ons windpark zal de nieuwe norm dus van toepassing zijn.

Categorie: 5. Hinder?

V: Worden er veel vogels gedood door windmolens?

A: Er worden helaas zeker vogels gedood door windmolens. Per windmolen per jaar worden 10 tot 90 vogels geraakt. In heel Nederland gaat het om circa 50.000 vogels per jaar. Ter vergelijking: het wegverkeer is jaarlijks verantwoordelijk voor 2 miljoen dode vogels en de huiskatten voor circa 18 miljoen vogels.
Hoewel de invloed van windmolens op vogels beperkt is, hebben we er zeker oog voor. We doen uitgebreid onderzoek naar de effecten op de vogels die in het gebied leven en naar mogelijke verstoring van voedsel-, rust- en broedgebieden.
In de Eemshaven loopt nu een onderzoek naar de effecten van een zwarte wiek op de zichtbaarheid voor vogels. Eerste resultaten laten zien dat een zwarte wiek kan leiden tot minder botsingen door betere zichtbaarheid. Dit onderzoek is nog niet afgerond en de zwarte wiek wordt daarom in Nederland nog niet toegepast. We houden de ontwikkelingen hierover natuurlijk goed in de gaten.

Categorie: 5. Hinder?

V: Komt er een klachtenloket

A: Wij zijn een lokaal collectief en wij willen transparant, herkenbaar en benaderbaar opereren. Dit geldt voor iedereen, welke mening je ook over ons initiatief hebt.
Op dit moment zijn wij via deze website voornamelijk bereikbaar per mail, later zullen hier andere contactmogelijkheden aan toegevoegd worden.

Categorie: 5. Hinder?

V:  Komen er ook rode lampen op de windmolens?

A: De rode lampen op een windmolen moeten wettelijk aanwezig zijn (in nachturen) bij windmolens hoger dan 150m (tiphoogte).
Wij weten nog niet welk type molen en welke hoogte er in Windpark Waterwolf toegepast zal gaan worden, maar indien dit hoger dan 150m wordt, dan zijn de rode lampjes verplicht.
We zullen ons inspannen om lichten te minimaliseren, maar omdat we in Schiphol-gebied zitten, zullen we met de luchtvaartautoriteit moeten overleggen wat wel en niet kan. Dit onderwerp heeft zeker onze aandacht.

Categorie: 5. Hinder?
V: Hoe gaan jullie om met weerstand?
 
A: Wij zijn een lokaal collectief en we houden ons op een positieve manier bezig met het opwekken van schone energie. We vinden het belangrijk dat dit snel en goed gebeurt, met zo weinig mogelijk overlast bij omwonenden. Door de omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken en mee te laten profiteren van de windenergie, beperken we de weerstand. We willen liever niet verzanden in een discussie van voor en tegen. Daarvoor is het onderliggende probleem, klimaatverandering en energieafhankelijkheid te groot en te belangrijk voor nu en de volgende generaties. Daarom gaan we graag en met omwonenden in gesprek. Iedereen die wil, kan meepraten en dus ook mee beslissen. En via Meerwind mede-eigenaar van de molens worden. En profiteren van de winsten die voor een deel terugvloeien naar de directe omgeving. Kijk hier voor meer informatie.

Nederland is dichtbevolkt en daarom zijn er altijd mensen die op een windmolen uitkijken. Maar ook op kolencentrales, fabrieken, hoogspanningslijnen etc. De vraag is: blijven we afhankelijk van vervuilende energie met soms ingewikkelde geopolitieke achtergronden, of kiezen we voor onafhankelijkheid en een schone toekomst voor onze kinderen?

6. Subsidies?

Categorie: 6. Subsidies?

V: Worden windmolens gesubsidieerd?

A: De windmolens zelf en de hele aanleg van het windpark worden niet gesubsidieerd. Er wordt wel een SDE++-subsidie verstrekt op de opgewekte energie, afhankelijk van de marktprijs. De overheid stelt een basisprijs vast. Zakt de marktprijs onder de basisprijs? Dan vult de overheid de marktprijs aan tot de basisprijs. Deze aanvulling krijgt het windpark dan uitgekeerd. Is de marktprijs hoger dan de basisprijs? Dan ontvangt het windpark geen subsidie. Door de jaren heen zijn de basisprijzen steeds lager geworden, dus een windpark krijgt dan minder subsidie. De hogere stroomprijzen versterken dat effect. 

7. Wie?

Categorie: 7. Wie?

V: Wie zijn wij?
 

A: Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel over ons op deze website

Categorie: 7. Wie?

V: Wat is de rol van de gemeente Haarlemmermeer in dit windpark?

A: De gemeente Haarlemmermeer stelt het beleid op waaraan een windpark moet voldoen.

Categorie: 7. Wie?

V: Wat is de rol en positie van windenergievereniging Meerwind binnen deze participatie?

A: Windenergievereniging Meerwind is één van de drie initiatiefnemers van Windpark Waterwolf. Met een geschiedenis van meer dan 30 jaar een gedegen partner die goed op de hoogte is van de lokale omgeving, belangen en gevoelens rondom windmolens. Via Meerwind kan er door particulieren t.z.t. deelgenomen worden in het nieuwe windpark.

Categorie: 7. Wie?

V: Waarom krijgen boeren betaald voor een windmolen op hun land?

A: Boeren worden betaald als ze hun grond ter beschikking stellen voor Windpark Waterwolf, los van of er uiteindelijk een windmolen op komt. De betaling is ter compensatie van de grond die een boer niet meer kan gebruiken, doordat er bijvoorbeeld een weg en fundering op geplaatst worden. Op die stukken grond kan een boer geen gewassen meer verbouwen. Echter, omdat we van tevoren niet weten waar de windmolen komt, krijgt elke boer een vergoeding. Dat is wel zo eerlijk.

Categorie: 7. Wie?

V: Wat bedoelen jullie met ‘burgerparticipatie’?

A: Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel meedenken op deze website

Categorie: 7. Wie?

V:  Wat is de rol van de provincie Noord-Holland in dit windpark?
 

A: De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag. Dat betekent dat zij uiteindelijk de vergunning verleent.

Categorie: 7. Wie?

V: Wat is de rol en positie van Windunie binnen deze participatie?

A: Windunie is mede-initiatiefnemer en begeleidt het ontwikkeltraject.

Categorie: 7. Wie?

V:  Wat is de rol van de Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer?

A:  Om windenergie op hun gronden mogelijk te maken en de ontwikkeling in lokale handen te houden, hebben de boeren de ‘Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer’ opgericht.

Deze vereniging is één van de drie initiatiefnemers van Windpark Waterwolf. Via deze vereniging kunnen boeren deelnemen in het nieuwe windpark.

8. Na afloop

Categorie: 8. Na afloop

V: Tot wanneer blijven de windmolens staan?

A: De windmolens mogen zo lang staan als de vergunning toestaat. Meestal is dit 20 of 25 jaar.

Categorie: 8. Na afloop

V: Wat gebeurt er met de windmolens zodra deze weer verwijderd worden?

A: We kijken als eerste of deze windmolens ergens anders nog gebruikt kunnen worden. Als dat niet kan, dan worden zij zo veel mogelijk gerecycled. Het grootste gedeelte van een windmolen bestaat uit metaal, dat kan goed hergebruikt worden. Windmolenbladen zijn een van de lastigste onderdelen van een windmolen om te recyclen. Daarom vindt er ook veel onderzoek plaats naar oplossingen hiervoor. Gelukkig zien we dat de grote fabrikanten steeds vaker windmolens op de markt brengen waarvan ook de wieken te recyclen zijn. Die ontwikkeling houden wij goed in de gaten, omdat ook wij het belangrijk vinden dat de windmolen zo goed mogelijk te recyclen is. Wij nemen dat dan ook zeker mee in onze keuze voor het fabrikaat en type windmolen.

Staat je vraag er niet tussen? Stuur hem dan op via het contactformulier

©2024 Windpark Waterwolf