Hebben we als omwonenden ook zeggenschap?

V: Hebben we als omwonenden ook zeggenschap? A: Ja. De gemeente heeft het zoekgebied bepaald, als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners kijken waar windmolens in dat zoekgebied daadwerkelijk kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met die stroom en de opbrengst. Dit proces hebben we globaal beschreven in een participatieplan. Dit […]

Wat is een omgevingsfonds?

V: Wat is een omgevingsfonds? A: Een omgevingsfonds is een financiële bijdrage vanuit het windpark voor de omgeving. In de regel wordt jaarlijks een deel van de winst gestort in een fonds dat wordt beheerd door bewoners van het gebied, of bijvoorbeeld de dorpsraden. Zo wordt de winst gedeeld met de omgeving en omwonenden. Hoe […]

Heeft het voor mij ook financiële voordelen?

V: Heeft het voor mij ook financiële voordelen? A:  Zoals we het nu zien komen de opbrengsten op drie manieren ten goede aan mensen in het gebied: – Er komt een omgevingsfonds: een deel van de opbrengst wordt gestort in een fonds dat kan worden beheerd door bewoners. Gratis geld dus– Er is een financiële […]

Hoe kan ik meedoen?

V: Hoe kan ik meedoen? A: Er komen verschillende momenten waarop omwonenden kunnen meedenken. Meer hierover staat op de pagina meedenken op deze website. Je kunt je naam en mailadres achterlaten via het contactformulier, dan houden we je op de hoogte. Daarnaast kun je lid worden van Windenergievereniging Meerwind. Meerwind is al meer dan 30 jaar […]