WIE ZIJN WIJ

De Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is een samenwerking van boeren en burgers uit Haarlemmermeer met hetzelfde doel: Windpark Waterwolf bouwen in lokaal eigendom, daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en het rendement binnen de polder houden ter versterking van de economische en sociale positie van de regio. We geloven in schone energie voor en door iedereen in Haarlemmermeer.

De windcoalitie is gestart in 2021 en is een gezamenlijk initiatief van:

  De coöperatieve windenergie vereniging Meerwind, opgericht in 1989, is een burgercoöperatie in Haarlemmermeer met bijna 1.000 leden. Het streven van Meerwind is om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Voor iedereen die daar nu gebruik van maakt, maar zeker ook voor de generaties na ons. Momenteel heeft Meerwind twee  windmolens in de Haarlemmermeer in eigendom en beheer. Leden kunnen ook investeren en mede-eigenaar zijn van de windmolens. Meerwind wordt volledig gerund door vrijwilligers. Klik deze link en meld je direct aan om lid te worden van Meerwind

 

  Windunie is gespecialiseerd in het coöperatief ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom. Wij doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters, energie-communities en omwonenden van projecten. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord.  www.windunie.nl

   Boeren, grondeigenaren en pachters die hun bedrijf uitvoeren in het zoekgebied. Het zoekgebied is ongeveer 1.150 hectare groot en het grootste gedeelte daarvan is agrarische grond. Om windenergie op hun gronden mogelijk te maken en de ontwikkeling in lokale handen te houden, hebben de boeren een vereniging opgericht: ‘Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer’. De boeren krijgen inkomsten uit de grondvergoeding en rendement op de investering. Voor de boeren zijn de windmolens een ‘vierde gewas’: een stabiele extra inkomstenstroom. Dit helpt deze ondernemers om ook in de toekomst hun (familie)bedrijven voort te zetten en door te geven aan de volgende generatie. Zo kunnen we het agrarische en groene karakter van de omgeving in stand te houden.

boeren

Als initiatiefnemers zijn wij individueel uiteraard rechtstreeks benaderbaar. Wilt u ons echter benaderen over deze windcoalitie en het mogelijk toekomstige Windpark Waterwolf, dan verzoeken wij u de contactmogelijkheden via deze website te gebruiken.

©2024 Windpark Waterwolf