Wat is de rol van de Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer?

V:  Wat is de rol van de Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer? A:  Om windenergie op hun gronden mogelijk te maken en de ontwikkeling in lokale handen te houden, hebben de boeren de ‘Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer’ opgericht. Deze vereniging is één van de drie initiatiefnemers van Windpark Waterwolf. Via deze vereniging kunnen boeren deelnemen in het nieuwe windpark.

Wanneer gaan de molens gebouwd worden?

V:  Wanneer gaan de molens gebouwd worden?  A:  We zitten nu nog in de onderzoeksfase. De gemeente organiseert een zogeheten spelregelproces, wat het grootste gedeelte van 2024 zal beslaan. Daarna duurt het spreken met omwonenden, het doen van onderzoeken en het verder uitwerken van het plan minstens een jaar. Daarna kunnen we een vergunningaanvraag doen. De […]

Hebben we als omwonenden ook zeggenschap?

V: Hebben we als omwonenden ook zeggenschap? A: Ja. De gemeente heeft het zoekgebied bepaald, als initiatiefnemers gaan we samen met bewoners kijken waar windmolens in dat zoekgebied daadwerkelijk kunnen staan, hoe we hinder beperken en wat we doen met die stroom en de opbrengst. Dit proces hebben we globaal beschreven in een participatieplan. Dit […]

Wat is een omgevingsfonds?

V: Wat is een omgevingsfonds? A: Een omgevingsfonds is een financiële bijdrage vanuit het windpark voor de omgeving. In de regel wordt jaarlijks een deel van de winst gestort in een fonds dat wordt beheerd door bewoners van het gebied, of bijvoorbeeld de dorpsraden. Zo wordt de winst gedeeld met de omgeving en omwonenden. Hoe […]

Heeft het voor mij ook financiële voordelen?

V: Heeft het voor mij ook financiële voordelen? A:  Zoals we het nu zien komen de opbrengsten op drie manieren ten goede aan mensen in het gebied: – Er komt een omgevingsfonds: een deel van de opbrengst wordt gestort in een fonds dat kan worden beheerd door bewoners. Gratis geld dus– Er is een financiële […]

Hoe kan ik meedoen?

V: Hoe kan ik meedoen? A: Er komen verschillende momenten waarop omwonenden kunnen meedenken. Meer hierover staat op de pagina meedenken op deze website. Je kunt je naam en mailadres achterlaten via het contactformulier, dan houden we je op de hoogte. Daarnaast kun je lid worden van Windenergievereniging Meerwind. Meerwind is al meer dan 30 jaar […]

Wat gebeurt er met de windmolens zodra deze weer verwijderd worden?

V: Wat gebeurt er met de windmolens zodra deze weer verwijderd worden? A: We kijken als eerste of deze windmolens ergens anders nog gebruikt kunnen worden. Als dat niet kan, dan worden zij zo veel mogelijk gerecycled. Het grootste gedeelte van een windmolen bestaat uit metaal, dat kan goed hergebruikt worden. Windmolenbladen zijn een van de […]

·         Kan ik een soortgelijke windmolen al eens van dichtbij bezoeken?

V: Kan ik een soortgelijke windmolen al eens van dichtbij bezoeken? A:De uitvoering en omvang van de windmolens in het Windpark Waterwolf is nog niet bekend.In het bestaande windpark langs de A4 bij Nieuw-Vennep staat een aantal windmolens ( Enercon E70).Twee van deze windmolens zijn van één van onze initiatiefnemers; windenergievereniging Meerwind. Meerwind is een […]