Spelregels voor windturbines

De gemeente Haarlemmermeer gaat samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties spelregels opstellen voor windenergie in Haarlemmermeer. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een raadsvoorstel gemaakt. Wij kijken uit naar de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering van 14 december 2023. Intussen voeren wij gesprekken met dorpsraden om vragen en mogelijke zorgen op te halen die […]

13 juli: Raadssessie participatie wind op land

Waterwolf logo

Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een windpark. Op uitnodiging van de gemeente nam zij vol vertrouwen deel aan een marktconsultatie.

Windturbines voor wie ze (niet) wil

Een windpark in het landbouwgebied ten zuiden van Haarlemmermeer, gaat dat er nu toch komen? Een eerste plan strandde, maar de tijden zijn veranderd en de initiatiefnemers wagen een nieuwe poging. Ze willen een windpark van, voor en door burgers. Alleen, hoe krijg je die burger mee? Bron: Haarlems Dagblad

Toch kans voor windmolens in zuiden Haarlemmermeer

De zoektocht naar een locatie voor nieuwe windmolens in Haarlemmermeer is nog niet geschrapt. De gemeenteraad heeft vorige week besloten in het zuidoosten toch verder te kijken naar mogelijke plekken voor windenergie. Bron: HCNieuws